Privacyverklaring

Privacyverklaring

        Dibo Voorthuizen

 

 

 1. Algemeen

In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe G. van Maanen Handelsonderneming / Dibo Voorthuizen (hierna: Dibo Voorthuizen) de persoonsgegevens van iedere natuurlijke persoon verwerkt.

 

Dibo Voorthuizen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Door gebruik te maken van de diensten en de website van Dibo Voorthuizen accepteert u de privacyverklaring van Dibo Voorthuizen.

 

 1. Contactgegevens Dibo Voorthuizen

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met:

Naam ondernemer:                 G. van Maanen Handelsonderneming B.V./ Dibo Voorthuizen

Vestigingsadres:                     Baron van Nagellstraat 90 A (3781 AT) Voorthuizen

E-mailadres:                           info@dibovoorthuizen.nl

Telefoonnummer:                   0342 – 474 555

Whatsapp:                              06 – 53 222 005

KvK-nummer:                        08077938

 

 1. Persoonsgegevens die verwerkt worden

Dibo Voorthuizen verwerkt uw persoonsgegevens zodra u deze aan ons verstrekt. Dit betreffen onder meer de volgende gegevens:

 

 • Voor- en achternaam

 

 • Adresgegevens

 

 • E-mailadres

 

 • Telefoonnummer

 

 • Bankrekeningnummer

 

 

 1. Verwerken bijzondere en gevoelige persoonsgegevens

Het is niet de intentie van Dibo Voorthuizen om persoonsgegevens te verzamelen. Dibo Voorthuizen registreert alleen persoonsgegevens van hun klanten en registreert daarbij geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

 

 1. Redenen verzamelen persoonsgegevens

Op de volgende manieren verzamelt Dibo Voorthuizen persoonsgegevens van u:

 

 • Indien u een bestelling bij Dibo Voorthuizen plaatst;

 

 • Zodra u de persoonsgegevens via de website van Dibo Voorthuizen heeft verstrekt;

 

 • Zodra u contact opneemt met Dibo Voorthuizen voor informatie over de diensten of producten van Dibo Voorthuizen;

 

 • Dibo Voorthuizen maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming;

 

 

 1. Grondslag verwerking

Op basis van de volgende wettelijke grondslagen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerkt Dibo Voorthuizen de persoonsgegevens van u:

 

 • Naar aanleiding van uw toestemming;

 

 • Voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Dibo Voorthuizen;

 

 • Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting door Dibo Voorthuizen.

 

 1. Doeleinden verwerking

Voor de volgende doeleinden verwerkt Dibo Voorthuizen persoonsgegevens:

 

 • Voor het aanbieden en verwerken van verzoeken van producten of diensten, waaronder ook aan het aanbieden van klantenservice of technische ondersteuning. Dit doet Dibo Voorthuizen op basis van de uitvoering van de overeenkomst en een gerechtvaardigd belang.

 

 • Voor de verbetering van de aangeboden producten of diensten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een analyse van het gebruik van de producten of diensten. Dit doet Dibo Voorthuizen op basis van de uitvoering van de overeenkomst en een gerechtvaardigd belang.

 

 • Het aangaan en onderhouden van een klantrelatie met u. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het versturen van informatieve berichten over producten of diensten van of het reageren op vragen van u. Dit doet Dibo Voorthuizen op basis van de uitvoering van de overeenkomst en een gerechtvaardigd belang.

 

 • Het afhandelen, beheren en factureren van bestellingen. Dit doet Dibo Voorthuizen op basis van de uitvoering van de overeenkomst en een gerechtvaardigd belang.

 

 • Het afhandelen van geschillen, juridische claims en/of compliance aan wet- en regelgeving. Dit doet Dibo Voorthuizen op basis van een wettelijke verplichting en een gerechtvaardigd belang.

 

 • Indien u geen toestemming geeft voor het verwerken van de persoonsgegevens voor Dibo Voorthuizen, kan Dibo Voorthuizen de dienst niet leveren.

 

 1. Partijen die toegang hebben tot persoonsgegevens
  • Dibo Voorthuizen zal de persoonsgegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij:

 

 • Dibo Voorthuizen op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan een bevoegde instanties;

 

 • Uw persoonsgegevens verstrekt dienen te worden aan een vennootschap die behoort tot de groep of een andere afdeling binnen Dibo Voorthuizen

 

 • U aan Dibo Voorthuizen toestemming heeft verleend om uw persoonsgegevens aan een derde partij verstrekken;

 

 • Indien uw persoonsgegevens verstrekt dienen te worden aan een door Dibo Voorthuizen ingeschakelde derde. Denk hierbij aan de transporteur voor aflevering;

 

 • Dibo Voorthuizen ontvangt uw persoonsgegevens niet via een andere organisatie, tenzij u hier toestemming voor verleend heeft.

 

 • Uw persoonsgegevens worden alleen voor de doeleinden die zijn genoemd in deze privacyverklaring aan bovengenoemde partijen verstrekt.

 

 • Zodra Dibo Voorthuizen uw persoonsgegevens aan een andere partij, zoals hierboven omschreven, heeft verstrekt, zijn deze partijen zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Dibo Voorthuizen is dan niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze partijen.

 

 • Dibo Voorthuizen geeft uw gegevens niet buiten de Europese Unie door.

 

 1. Uw rechten
 • U heeft recht op inzage, rectificatie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Ook heeft u ook het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Dit volgt uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

 • Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken.

 

 • U heeft het recht om een klacht in te dienen met betrekking tot het verwerken van de persoonsgegevens door Dibo Voorthuizen. Op de volgende manieren kunt u een klacht indienen:

 

 • Bij Dibo Voorthuizen via het volgende e-mailadres: info@dibovoorthuizen.nl ;
 • Bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
 1. Bewaartermijn

Dibo Voorthuizen bewaart uw persoonsgegevens na het einde van het verlenen van diensten aan u. Op uw verzoek kan Dibo Voorthuizen uw persoonsgegevens wijzigen, tenzij Dibo Voorthuizen op grond van een wettelijke bepaling verplicht is om uw persoonsgegevens te bewaren.

 

 1. Wijzigingen in deze privacyverklaring
  • Dibo Voorthuizen behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Dibo Voorthuizen kondigt deze wijziging aan in overeenstemming met de wet. Daarbij adviseert Dibo Voorthuizen u om de privacyverklaring op de website regelmatig te raadplegen.

 

 • Indien privacyverklaring gewijzigd is en u het gebruik van de diensten van Dibo Voorthuizen voortzet, betekent dit dat u de gewijzigde privacyverklaring accepteert. Indien u niet instemt met deze wijzigingen, dient u het gebruik van de diensten te beëindigen.

 

De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25-5-2023

× Kunnen wij u helpen?